Αναπλήρωση διάλεξης του μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ στις 18:00 - 20:00.