Τομείς Μαθημάτων

  1. Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης

Γκανάς Ιωάννης, Διευθυντής

Αναγνωστάκης Αριστείδης

Γαλανού Αικατερίνη

Κυρίτσης Κωνσταντίνος

Παππά Παρασκευή

  1. Τομέας Χρηματοοικονομικής

 Διευθυντής

Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ναξάκης Χαρίλαος

Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Τριάρχη Ειρήνη

  1. Τομέας Λογιστικής

Χύτης Ευάγγελος, Διευθυντής

Αρνής Νικόλαος

Διακομιχάλης Μιχαήλ

Κυπριωτέλης Ευστράτιος

Μηλιτσόπουλος Κωνσταντίνος