Διοικητική Οργάνωση

Θέση Όνομα Τηλέφωνο

Αν.Προϊσταμένη Γραμματείας

Πάσχου Δήμητρα

2682050550

Διοικητικός υπάλληλος

Κλήμη Πολυξένη

2682050635

Διοικητικός Υπάλληλος

Παππά Αγγελική

2682050560

Διοικητικός Υπάλληλος

Λελοβίτη Χριστίνα

2682050621


Επικοινωνία Γραμματείας

τηλ. 2682050550, 2682050621
fax. 2682050620, 2682050631
e-mail: logixrim@uoi.gr