Η συγγραφή μιας ακαδημαϊκής εργασίας είναι μια πρόκληση γιατί δίνει την ευκαιρία στο φοιτητή να αποδείξει τις γνώσεις του, να επεκτείνει τις γνώσεις μέσω έρευνας και να μελετήσει διεξοδικά ένα θέμα ενδιαφέροντος.

Στα ακόλουθα αρχεία θα βρείτε 

1. Οδηγίες και συμβουλές για να αντεπεξέλθετε με επιτυχία στο έργο της έρευνας και της συγγραφής μέσα από ανάλυση και παρουσίαση των βημάτων της ερευνητικής διαδικασίας. 

2. Παρουσίαση των πιο διαδεδομένων προτύπων σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών

3. Οδηγό μορφοποίησης διπλωματικής εργασίας

4. Υπόδειγμα (template) Διπλωματικής εργασίας