ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013


 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

 

2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011| 2011-2012 | 2012-2013


 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2013-2014 

2014-2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ     2014-2015 ΙΟΥΝΙΟΣ 

2015-2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ           2015-2016 ΙΟΥΝΙΟΣ

2016-2017 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ           2016-2017 ΙΟΥΝΙΟΣ  

2017-2018 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1η ονομαστική κατάσταση - 2η ονομαστική κατάσταση