Τα έξι εκπαιδευτικά εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του τμήματος χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών. Επίσης χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της ευρύτερης εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος.

Τις ώρες που δεν πραγματοποιούνται μαθήματα είναι διαθέσιμα στους φοιτητές για ελεύθερη χρήση.

Τα εργαστήρια διαθέτουν μόνιμη σύνδεση με το διαδίκτυο (Ιnternet) και την κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου. Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό (SPSS, Lindo, κλπ), και βάσεις δεδομένων (ICAP) που είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές των εργαστηρίων.