Βιβλιοθήκη

Η Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Πρέβεζας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στεγάζεται σε χώρο 175 τ.μ. στις νέες εγκαταστάσεις στο Ψαθάκι Πρέβεζας.

Διαθέτει στους χρήστες της 15 θέσεις ανάγνωσης και 8 θέσεις Η/Υ καθώς επίσης και φωτοτυπικό μηχάνημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική κάρτα. Η συλλογή της σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και αποτελείται από 4.200 τίτλους βιβλίων, 13.603 αντίτυπα, 62 τίτλους περιοδικών (48 ελληνικούς και 14 ξενόγλωσσους, ορισμένα από αυτά παρέχουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ενώ άλλα έχουν αποδελτιωθεί από το προσωπικό της βιβλιοθήκης), πληροφοριακό υλικό (π.χ. λεξικά), οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. CD ROM’S), οικονομικές εφημερίδες, φυλλάδια Τραπεζών, μελέτες, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες. Η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού γίνεται με βάση το Διεθνές Ταξινομικό Σύστημα Dewey, τους περιγραφικούς κανόνες AACR 2 και τις θεματικές επικεφαλίδες LCSH. Η μηχανογράφηση του υλικού γίνεται με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης Sierra (ILSAS).

 Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Δανεισμός και διαδανεισμός υλικού, φωτοτύπηση υλικού, πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο, διανομή συγγραμμάτων, εκπαίδευση και βιβλιογραφική υποστήριξη.
  • Ηλεκτρονικός κατάλογος πρόσβασης στη συλλογή, ακαδημαϊκό και ερευνητικό αποθετήριο ψηφιακού υλικού, πρόσβαση σε πάνω από 10.000 ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων (Scopus) μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALlink), πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων όπως Scopus.
  • Η Βιβλιοθήκη έχει ανοίξει τις πύλες της στο ευρύ κοινό. 
    Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να δανείζονται (3 βιβλία για 7 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης) και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της επιτόπια ή από απόσταση.

 

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα – Πέμπτη 08:00 – 17:00

Παρασκευή 08:00 – 19:00

 Προσωπικό

Θεοδωρίκα Ελένη, Βιβλιοθηκονόμος, etheodor@teiep.gr

Παπαθανασίου Παναγιώτα, Βιβλιοθηκονόμος, libprev@teiep.gr   gpapath@uoi.gr     

Τσώλη Θεοδώρα, Βιβλιοθηκονόμος, theodoratsoli@teiep.gr

 Κανονισμός Βιβλιοθήκης | Ιστοσελίδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου