Κτιριακές Υποδομές

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και πανοραμικές απεικονίσεις των χώρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Φωτογραφίες

Απεικονίσεις χώρων σε 360o