Ένταξη των φοιτητών του τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο τμήμα ΛΟΓΧΡΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4692/2020 από 01.09.2020 οι φοιτητές του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.

Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των παραπάνω φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.