Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρεται χωρίς τέλη φοίτησης