Εσωτερική Αξιολόγηση

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ακαδημαϊκού έτους 2008/2009 - 2012/2013 

Δημοσιεύσεις μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ετεροαναφορές

2013-2014

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Παράρτημα 1- Συνοπτικός πίνακας στοιχείων τμήματος 2013-2014

Παράρτημα 2 -Αναλυτικοί πίνακες

Παράρτημα 7 -Ερευνητικό Έργο

2014-2015

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Παράρτημα 1- Συνοπτικός πίνακας στοιχείων τμήματος 2014-2015

Παράρτημα 2 -Αναλυτικοί πίνακες

Παράρτημα 7 - Ερευνητικό Έργο

 

2015-2016

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Παράρτημα 1- Συνοπτικός πίνακας στοιχείων τμήματος 2015-2016

Παράρτημα 2 -Αναλυτικοί πίνακες

Παράρτημα 7 - Ερευνητικό Έργο

 

2016/2017

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 7