Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Παππάς Μιλτιάδης:              

Eιδικότητα: "Λογιστικές εφαρμογές και διοίκηση" 

τηλ.: 2682050559, email: pappasm@teiep.gr

 

 

 

 

Τσιλιγιάννη Κωνσταντίνα:  

Eιδικότητα: 

«Λογιστικές και Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές»

τηλ. 2682050569, email:dtsili@teiep.gr