Προϋποθέσεις - Έντυπα για Πρακτική Άσκηση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσω ERASMUS

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 4/16-02-2017 Συνέλευση του τμήματος οι προϋποθέσεις για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης που θα ισχύουν από το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 είναι οι παρακάτω:

Ο φοιτητής πρέπει:

1. να έχει συμπληρώσει εκατόν εξήντα (160) διδακτικές μονάδες,

2. να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο  και άνω

3. να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω μαθήματα:

α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ )

β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

γ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι )ή  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΗΧ.ΛΟΓ. ΙΙ)

 

Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-01-86 του Υπουργού Παιδείας, καθιερώνονται δυο συγκεκριμένες περίοδοι Πρακτικής Άσκησης.

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση, σε καθορισμένες θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, θα διεξάγεται πλέον μόνο σε δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Φεβρουάριο, από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου.

 


ΕΝΤΥΠΑ

Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ

E01.Αίτηση φοιτητών για ΠΑ 

E02.Βεβαίωση Εγκρισης επιτροπής ΠΑ

E03.Βεβαίωση αποδοχής φοιτητή για ΠΑ 

E04.Βεβαίωση τοποθέτησης ΠΑ 

Ε05. Σύμβαση εργασίας  μέσω ΟΑΕΔ 

E06. Βεβαίωση επικύρωσης ΠΑ 

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

E01.Αίτηση φοιτητών για ΠΑ ΕΣΠΑ 

E04.Βεβαίωση τοποθέτησης ΠΑ ΕΣΠΑ 

Ε05. Σύμβαση εργασίας  μέσω ΕΣΠΑ 

Πρακτική Άσκηση μέσω ERASMUS στο εξωτερικό

RECORD BOOK TEI OF EPIRUS μέσω ERASMUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ WORK PLACEMENT RECORD BOOK