Έντυπα Γραμματείας

Στον σύνδεσμο

 https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/ 

θα βρείτε τα νέα έντυπα για χορήγηση πιστοποιητικών

 

 

H Γραμματεία λειτουργεί καθημερινά από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: καθημερινά από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

  •