Από το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011, τα διδακτικά συγγράμματα θα διανέμονται με την βοήθεια της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.

Το νέο σύστημα καλύπτει όλα τα Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ της χώρας, με κύριο σκοπό την έγκαιρη παράδοση των συγγραμμάτων στους δικαιούχους φοιτητές.

Τα συγγράμματα που έχουν επιλεγεί από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής παρουσιάζονται στη σελίδα:

https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/148578/2017